gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1995: 29 tétel lapozás: 1-29

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


16. Számvetés: huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. -- Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 1995. -- 240.

665. Számvetés: huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. -- Kolozsvár: Komp-Press: Korunk Baráti Társaság, 1995. -- 240.

Ismertetések 
 • E. Fehér Pál: Gáll Ernő számvetése. = Népszabadság. 54(1996). 84:17.
 • J[akab] G[ábor]: Gáll Ernő:Számvetés. = Keresztény Szó. 7(1996). 5:22-24.
 • Kántor Lajos: Korunkat nézve. = Korunk. 3/4(1996). 4:3-7.
 • Laszlóffy Aladár: A talált múlt megtisztítása. = Helikon. 8(1997). 7:2-3.
 • Magyari-Vincze Enikő: Rendhagyó recenzió egy rendhagyó műfajú könyvről. = Erdélyi Múzeum. 59(1997). 1-2:251-254.
 • Mózes Attila: Gáll Ernő önrevíziója. = Helikon. 8(1997). 7(237):1,3.
 • Poszler György: Gáll Ernő:Számvetés:(a kisebbségi létforma méltósága). = Élet és Irodalom. 41(1997). 4:13.
 • Szász János: A lelkiismeret számvetése. = A Hét. 26(1996). 31-33:12.
 • Szász János: Nyelv és demokrácia. = Korunk. 3/7(1996). 4:81-83.
 • Tordai Zádor: Kolozsvári múltakról:két szólam. = Holmi. (1998). 4:596-599.
 • Tóth Pál Péter: Jeges fuvallatok szorításában. = Magyar Tudomány. (1996). 12:1538-1540.
 • Tóth Sándor: Egy emlékirat színe és visszája:Gáll Ernő:Számvetés:huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. = Regio:kisebbségi szemle. 8(1997). 1:165-174.
Tartalomjegyzék 
 • 1. Az újraindulás előzményei. 7--39.
 • 2. Rajtolás és tűzkeresztség. 40--67.
 • 3. A Valóság ösztönző példája. 68--78.
 • 4. Tánczos Gábor köreinkben. 79--93.
 • 5. A Vásárhelyi Találkozótól a Szárszói Konferenciáig. 94--103. Lásd még 600, 601-602, 707.
 • 6. Találkozások az egzisztencializmussal. 107--120. Lásd még 659-661.
 • 7. Polémia az irodalomközpontúságról. 121--127.
 • 8. Erdélyiség? "Romániaiság"? 128--139.
 • 9. A Venczel-modell kisugárzása. 140--151.
 • 10. A Csipkerózsika-vita és utórezgései. 155--168. Lásd még 635, 636-637.
 • 11. Szárhegy: fórum és botránykő. 169--176. Lásd még 686.
 • 12. Kísérletek nemzedéki párbeszédre. 177--189.
 • 13. Feljegyzések a szerkesztőség életéből [Naplórészletek]:
 • 14. "Megszűnt" a cenzúra. 193--204. Lásd még 612.
 • 15. "Mangalia" előtt és után. 205--211. Lásd még 611.
 • 16. Utóvédben. 212--224. Lásd még 632.
 • 17. Záróakkordok. 225--227.

666. A Korunk újraindulása 1957-ben. =Korunk. 3/6(1995). 6:21--25.

667. A Magyar Kisebbség üzenete. =A Hét. 26 (1995). 28:9.

668. A magyar-román kiegyezés víziója. =A Hét. 26 (1995). 6:3--4. Lásd még 669.

669. A magyar-román kiegyezés víziója. =Népszabadság. 53(1995). 24:22. Lásd még 668.

670. A román nemzeti ideológia -- tegnap és ma. =Regio. Kisebbségi Szemle. 6(1995). 1--2:205--219.

671. A román nemzeti ideológia és változásai. [Tanulmány] [1]. =Helikon. 6(1995). 4(186):1--4.

672. A román nemzeti ideológia és változásai. [Tanulmány] [2]. =Helikon. 6(1995). 5(187):2--4.

673. A román nemzeti ideológia és változásai. [Tanulmány] [3]. =Helikon. 6(1995). 6(188):2--4.

674. A román nemzeti ideológia történelmi pályája. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben / szerk. Valuch Tibor: előadásként elhangzott az I. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1--3. -- Bp.: Osiris: 1956-os Intézet, 1995. -- 236--242.

675. A romániai Magyar Népi Szövetség forrásvidékén. =Forrás. 27(1995). 6:74--80. Lásd még 706.

676. A többszólamúság és a párbeszéd városa. In: Találkozások Európával: Bornemisza Péter Társaság (19--1995). -- Bp.: Magvető, 1995. -- 92--93.

677. Analiza fascismului e inseparabilă de cea a antifascismului. < A fasizmus elemzése elválaszthatatlan az antifasizmus elemzésétől. > =Societate & Cultură. (1995). (28)3:37--38.

678. Átadható-e az "átadhatatlan"? =A Hét. 26 (1995). 23--24:5.

679. Az erdélyi magyar egyetem -- szimbolikus mezőben. =Korunk. 3/6(1995). 4:57--64.

680. Buchenwald öröksége fogva tart. =Népszabadság. 53(1995).

681. Democraţia şi relatiile interetnice. In: Democraţia, azi -- certitudini şi interogaţii: colocviu româno-francez. < A demokrácia és az interetnikus kapcsolatok. In: Demokrácia ma -- kérdések és bizonyosságok: román--francia konferencia > -- Buc.: Ed. Noua Alternativă, 1995. 227--238.

682. Egyetem és tudomány. =Művelődés. (1995). 7:9--11.

683. Etica weberiană a responsabilităţii. In: Studii weberiene / coord. Traian Rotariu, Rudolf Poledna, Andrei Roth. < A felelősség weberi erkölcstana. In: Tanulmányok Weberről, szerk. Traian Rotariu, Rudolf Poledna, Andrei Roth > -- Cluj-Napoca: Clusium, 1995. -- 140--148.

684. Kísérletek nemzedéki párbeszédre Erdélyben. =Forrás. 27(1995). 9:78--88.

685. Lukács, a "heidelbergi kör" és (erdélyi) utóéletük [Szegeden, 1994. dec. elsején rendezett Lukács-konferencián elmondott előadás szövege]. =Tiszatáj. (1995). 3:59--63. Lásd még 699.

686. Szárhegy: fórum és botránykő. =A Hét. 26 (1995). 10:3--4. Lásd még 665/11.

687. Tompa István "fekete doboza". =Helikon. 6(1995). 23(205):3--4.

820. Aniszi Kálmán: Gáll Ernő: Szellemi önéletrajzunkról. In: Aniszi Kálmán: Tanúságtevők: Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő, Székely János, Benkő Samu, Gáll Ernő, ... -- Kolozsvár: NIS Kiadó, 1995. -- 30--36.

821. "...egy korszerű «baloldaliságot» megjelenítő irányzatra a romániai magyar érdekvédelemnek is szüksége van.": Gáll Ernő beszélgetése Balázs Sándorral. =A Hét. 26(1995). 35/36:1,3--4. Lásd még: Balázs Sándor: A politika peremén: Tizenkét beszélgetés kolozsvári magyar értelmiségiekkel. -- Kolozsvár; Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004. -- 86--102.

833. Gabel, Joseph: Jobboldali és baloldali zsidóellenesség: vitairat: [franciából] fordította és az előszót írta Gáll Ernő. -- Bp.: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995. -- 141. -- (MTA Judaisztikai Kutatócsoport: Értesítő 11: Anti-antiszemita füzetek 1). Lásd még 647.

889. Nemuritorii: academicieni români 1995. / red. Marcu, Paraschiv (coord.). < A halhatatlanok: román akadémikusok 1995., szerk. Marcu, Paraschiv > Buc.: Rompres: Agentia Naţională de Presă, 1995. 131--132. -- (Personalităţile României Contemporane VI < A mai Románia személyiségei >).

890. Szőcs István: Marxizmus és nemzettudat -- manapság. =Helikon. 6(1995). 6:6--7.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék