gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1978: 43 tétel lapozás: 1-30 | 31-43

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


8. Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. -- Bp.: Szépirodalmi könyvkiadó, 1978. -- 474.

9. Dimensiunile convieţuirii: studii despre naţiune şi naţionalitate: traducere de Francisc Pap: prefaţa de Petru Pânzaru. < Az együttélés dimenziói: tanulmányok a nemzetről és a nemzetiségről; ford. Francisc Pap, előszó: Petru Pânzaru > -- Buc.: Kriterion, 1978. 480,1 tab. (Biblioteca Kriterion)

354. Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. -- Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. -- 474.

Ismertetések 
 • Ábel Gábor: Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = Hét (Pozsony). 1979. 17. sz.
 • Dési Ábel: A mai humanizmus:Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = 7 Nap (Szabadka). 1979, p. 16.
 • F. N.: Egy súlyos szavú munkásmozgalmi emlékezésről. = Napjaink (Miskolc). (1978). 12:33.
 • Hajdu Ráfis Gábor: Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = Kritika. (1979). 4:28.
 • Hegedűs B. András: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség:Gáll Ernő tanulmányai. = Magyar Nemzet. 1978. nov. 17.
 • Kiss Ferenc: Interferenciák. = Élet és Irodalom. 22(1978). 43:10-11. Lásd még Interferenciák. In:Kiss Ferenc:Interferenciák. - Bp.:Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. 119-125.
 • Ódor László: Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = Forrás. 11(1979). 5:90. [Elhangzott a Kossuth Rádióban és a III. Műsorban február végén - március elején].
 • Pomogáts Béla: Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = Kortárs. (1980). 3:487-489.
 • Rákos Péter: Gáll Ernő:Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. = Alföld. (1979). 10:71-75.
 • Tánczos Gábor: Nemzet, erkölcs, értelmiség:Gáll Ernő tanulmánykötete. = Új Tükör. 15(1978). 43:2.
 • Tánczos Gábor: Nemzet, erkölcs, értelmiség:Gáll Ernő tanulmánykötet. In:Tánczos Gábor Emlékkönyv. /szerk.:Ember Mária, Hegedűs B. András. - Bp.:1956-os Intézet, 1997. - 107-108.
Tartalomjegyzék 
 • 1. Érdek, érték, közösség. 7--20. Lásd még 270, 293/1
 • 2. Az "erdélyi lélek": mítosz és valóság. 21--39. Lásd még 256-257, 293/2
 • 3. Személyiség és "mi-tudat". 40--55. Lásd még 278, 293/3
 • 4. "Betiltott nemzetek" -- Nyugaton. 56--66. Lásd még 285, 293/4
 • 5. Ítélet az előítéletről. 67--92. Lásd még 272, 303
 • 6. A jövőkutatás nemzetiségi vonatkozásai. 93--105. Lásd még 293/5
 • 7. A tudomány helye és szerepe művelődésünkben. 106--119. Lásd még 269, 293/6
 • 8. Irodalmunk története és ami mögötte van. 120--127. Lásd még 293/7
 • 9. Ady Endre és Ágoston Péter. 128--137. Lásd még 299
 • 10. Tegnapi és mai önismeret. 138--165.
 • 11. Nemzet és nemzetiség szociológiai nézetben. 166--178. Lásd még 293/8
 • 12. A vegyes lakosságú falvak kutatása. 179--185. Lásd még 293/9
 • 13. Népét szolgáló társadalomkutató. 186--191. Lásd még 293/10
 • 14. "Holt-tengeri" jelentés. 192--195. Lásd még 223, 293/11
 • 15. Korszerű elkötelezettség. 199--213. Lásd még 293/22
 • 16. A "kisebbségi humánum". 214--227. Lásd még 251/10
 • 17. A felelősség és határai. 228--248.
 • 18. Fábry "muszájemberség"-e. 249--259. Lásd még 293/23
 • 19. A "nemzetiségi realizmus" erkölcse. 260--268. Lásd még 293/24
 • 20. Múltidézés a moralitás jegyében. 259--276. Lásd még 293/25
 • 21. Az önvallató Sinkó Ervin. 277--283. Lásd még 293/26, 300
 • 22. Gramsci, a "kollektív értelmiségi" teoretikusa. 287--310. Lásd még 293/12
 • 23. Nemzeti mozgalmak, történettudomány és értelmiség. 311--323. Lásd még 293/13
 • 24. Román nemzeti törekvések a századfordulón. 324--338. Lásd még 293/14
 • 25. Nemzetiségfogalom: történet és jelentés. 339--356. Lásd még 293/15
 • 26. Értelmiségünk múltjának kutatója. 357--365. Lásd még 293/16
 • 27. Munkások és értelmiségiek Nagy István önéletrajzában. 366--373. Lásd még 293/17
 • 28. A tanú hitele. 374--380. Lásd még 293/18
 • 29. A Harmadik Birodalom ideológiája. 383--396. Lásd még 293/27
 • 30. A népiesség gondolata a román művelődésben. 397--408. Lásd még 293/28
 • 31. Az új Korunkért. 409--413. Lásd még 115-116, 293/29
 • 32. Kinek a készülékében van a hiba? 414--423. Lásd még 293/31
 • 33. Ettersbergi töprengések. 424--436. Lásd még 293/32, 302, 354/33, 382, 607
 • 34. Pro domo. 437--455. Lásd még 276, 293/33

355. Dimensiunile convieţuirii: studii despre naţiune şi naţionalitate: traducere de Francisc Pap: prefaţă de Petru Pânzaru. < Az együttélés dimenziói: tanulmányok a nemzetről és a nemzetiségről; ford. Francisc Pap, előszó: Petru Pânzaru > -- Buc.: Kriterion, 1978. -- 480. (Biblioteca Kriterion).

Ismertetések 
 • Cordoş, Gheorghe: Ideea de naţiune într-o viziune sociologică. < Nemzetfogalom szociológiai nézőpontból > = Steaua (1979) 3:49, 52.
 • Marga, Andrei: Demersuri teoretice. 1. < Elméleti fejtegetések 1. > = Tribuna. 23(1979). 9:8.
 • Marga, Andrei: Demersuri teoretice. 2. < Elméleti fejtegetések 2. > = Tribuna. 23(1979) 10:6.
 • Petcu, Dionisie: Gáll Ernő:"Dimensiunile convieţuirii". < Gáll Ernő:Az együttélés dimenziói > = Scânteia. 48(1979). 11366:4.
 • Rebedeu, Ion: Problema naţională şi socialismul. < A nemzetiségi kérdés és a szocializmus > = Tribuna (1979). 9:49-51.
 • Sipos András: Az együttélés dimenziói. = Brassói Lapok. 11(1979). 846:4-5, 7.
 • Sipos András: Massstabe des Beisammenlebens:Zu:Gáll Ernő "Dimensiunile convieţuirii:studii despre naţiune şi naţionalitate". < Az együttélés mércéi:Gáll Ernő:Az együttélés dimenziói:
Tartalomjegyzék 
 • 1. Autocunoaştere -- ieri şi azi. < Tegnapi és mai önismeret > 11--40.
 • 2. Naţiune şi naţionalitate în optică sociologică. < Nemzet és nemzetiség szociológiai nézetben > 41--54.
 • 3. Cercetarea satelor cu populaţie mixtă. < A vegyes lakosságú falvak kutatása > 55--62.
 • 4. Un cercetător al societăţii -- în slujba poporului. < Népét szolgáló társadalomkutató > 63--69.
 • 5. O dare de seamă despre "Marea Moartă". < "Holt-tengeri" jelentés > 70--74.
 • 6. Interes, valoare, comunitate umană. < Érdek, érték, emberközösség > 75--88.
 • 7. Personalitatea şi "conştiinţa de noi". < Személyiség és "mi-tudat" > 89--104.
 • 8. "Psihicul transilvan": mit şi realitate. < Az "erdélyi lélek": mítosz és valóság > 105--124.
 • 9. O judecată despre prejudecăţi. < Ítélet az előítéletről > 125--149.
 • 10. Istoria literaturii maghiare din România şi antecedentele ei. < A romániai magyar irodalom története és ami mögötte van > 150--158.
 • 11. Locul şi rolul ştiinţei în cultura maghiară din România. < A tudomány helye és szerepe a romániai magyar művelődésben > 159--173.
 • 12. Confluenţe fertile. < Kölcsönható művelődések > 174--188.
 • 13. "Naţiuni interzise" în Apus. < "Betiltott nemzetek" -- Nyugaton > 189--199.
 • 14. Universalitatea etnicităţii. < Az etnicitás egyetemessége > 200--230.
 • 15. Viitorologie şi naţionalitate. < Jövőkutatás és nemzetiség > 231--244.
 • 16. Mişcările naţionale, ştiinţa istorică şi intelectualitatea. < Nemzeti mozgalmak, történettudomány és értelmiség > 245--257.
 • 17. Tendinţe naţionale româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. < Román nemzeti törekvések a századfordulón > 258--272.
 • 18. Noţiunea de naţionalitate: istorie şi semnificatie. < Nemzetiségfogalom: történet és jelentés > 273--291.
 • 19. Un luminător "incorigibil". < Egy "megátalkodott" felvilágosító > 292--328.
 • 20. Intelectualitatea tehnică şi cultura în limba maternă. < Műszaki értelmiség és anyanyelvű művelődés > 329--340.
 • 21. Atitudine angajată la nivelul contemporaneităţii. < Korszerű elkötelezettség > 341--357.
 • 22. "Umanismul minoritar". < A "kisebbségi humánum" > 358--372.
 • 23. Umanismul stringent a lui Fábry Zoltán. < Fábry "muszájemberség"-e > 373--383.
 • 24. Etica "realismului nationalităţii". < A "nemzetiségi realizmus" erkölcse > 384--392.
 • 25. Evocarea trecutului -- sub semnul moralităţii. < Múltidézés a moralitás jegyében > 393--401.
 • 26. Sinkó Ervin -- propriul său anchetator. < Az önvallató Sinkó Ervin > 402--408.
 • 27. Meditaţie la Ettersberg. < Ettersbergi töprengések > 409--422.
 • 28. Bilanţ provizoriu. < Ideiglenes mérleg > 423--443.
 • 29. Postfaţă. < Utószó > 444--458.

356. A bírálat és önbírálat erkölcse. =Előre. 32(1978). 9524:3.

357. A bírálat és önbírálat erkölcsi szerepe. =Előre. 32(1978). 9506:3.

358. A Darwin-körtől a gyulafehérvári nagygyűlésig. =Korunk. 37(1978). 9: 718--723. Lásd még 447/15.

359. A "felemelt fő" dramaturgiája és filozófiája [Sütő András: Káin és Ábel]. =Korunk. 37(1978). 6:449--457. Lásd még 380, 389/14, 447/4.

360. A pinpongozó galambok tanulsága, avagy Burrhus F. Skinner kiküszöböli a méltóságot. 1. =A Hét. 9(1978). 30:9.

361. A pinpongozó galambok tanulsága, avagy Burrhus F. Skinner kiküszöböli a méltóságot. 2. =A Hét. 9 (1978). 30:9--10.

362. A rovarok: erkölcsi példáink? =Előre. 32(1978). 9429:4.

363. A sajátosság méltósága. =A Hét. 9(1978). 10:9.

364. A sajátosság méltósága. =Kritika. (1978). 5:2.

365. Alexandru Tănase: Lucian Blaga -- filozoful poet, poetul filozof.[Könyvismertetés]. < Alexandru Tănase: Lucian Blaga -- a költő filozófus, a filozófus költő > =Korunk. 37(1978). 6:538--539.

366. Az alkotó gondolatról. =Korunk. 37(1978). 1:9--11.

367. Az etnicitás egyetemessége.[Tanulmány]. In: Korunk Évkönyv 1979: Romániai magyar népismeret: Orbán Balázs születésének 150. évfordulójára. -- Kolozsvár-Napoca: Korunk, 1978. -- --52.

368. Confluenţe fertile. < Kölcsönható művelődések > =Steaua. 29(1978). 1:53--55. Lásd még 355/12

369. Die einzige Alternative: Betrachtungen zu der Frage der mitwohnenden Nationalitaten im Sozialismus. Az egyetlen lehetőség: a szocializmusban együttlakó nemzetek vizsgálatának kérdései > =Karpatenrundschau. 11(22) (1978). 45:1,6.

Ismertetések 
 • Armbruster, Adolf: Naţionalităţile conlocuitoare în România socialistă. < Együttélő nemzetiségek a szocialista Romániában > = Era Socialistă. (1978). 24:55-56.

370. Eduard Eisenburger: Egalitate reală -- participare activă. < Eduard Eisenburger: Valóságos egyenlőség -- aktív részvétel > =Korunk. 37(1978). 11:968--969.

371. Embermodell és erkölcsi eszmény. =Előre. 32(1978). 9625:3--4.

372. Erkölcs és jog. =Előre. 32(1978). 8375:4.

373. Eszmények és hűségek kötése. =A Hét. 9(1978). 15:1--5.

374. Hagyatéka: "szellemerkölcs" [Kapusy Antal halálára]. =Korunk. 37(1978). 8:678--679.

375. Implicaţiile etice ale revoluţiei ştiinţifice şi tehnice. In: Corelaţia dintre infrastructura, structura şi suprastructura societăţii socialiste din România în condiţiile revoluţiei ştiinţifice şi tehnice: lucrările sesiunii ştiinţifice din 3 februarie 1978. < A műszaki és tudományos forradalom erkölcsi következményei, in: A romániai szocialista társadalom alépítményének, struktúrájának és felépítményének összefüggései a műszaki és tudományos forradalom feltételei mellett: az 1978. február 3-i tudományos konferencia anyaga > -- Buc.: Ed. politică, 1978. -- 7--4. (Idei contemporane).

376. Ion Lungu: Şcoala Ardeleană. [Könyvismertetés]. < Ion Lungu: Az Erdélyi iskola > =Korunk. 37(1978). 5:425--426. Aláírás: G. E.

377. Jegyzetek egy szociológiai világkongresszusról. [Uppsala, Sweden, 1978]. =A Hét. 9(1978). 37(413):11--12.

378. Közművelődés és közösség. =Művelődés. 31(1978). 7:11--12.

379. Madách: Tragedia omului. < Az ember tragédiája > [Octavian Goga Madách fordításának 4. kiadása]. =Korunk. 37(1978). 8:696--697.

380. A "felemelt fő" dramaturgiája és filozófiája [Sütő András: Káin és Ábel]. =Korunk. 37(1978). 6:449--457. Lásd még 359, 389/14, 447/4.

381. Mai "eszmebarikádokon". =Korunk. 37(1978). 10:849--851.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék