gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1987: 29 tétel lapozás: 1-29

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


14. Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. -- Bp.: Kossuth könyvkiadó, 1987. -- 387.

496. Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések -- Bp.: Kossuth Könyvkiadó, 1987. -- 387.

Ismertetések 
 • Hanák Tibor: Az elkötelezéstől a szabadon lebegésig:Gáll Ernő:Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. = Új Látóhatár. 40(1989). 3:412-416.
 • Márkus Béla: Írástudók Kelet-Európában. Gáll Ernő:Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. = Kritika. (1988). 9:18-19.
 • P. G. I.: A kelet-európai írástudó. = Magyar Ifjúság. 31(1987). 25:29.
 • Pomogáts Béla: Az értelmiség hivatása Kelet-Európában. = Magyar Hírlap. 25(1988). 47:4.
 • Pomogáts Béla: Írástudók Kelet-Európában:Gáll Ernő:Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. = Új Írás. 1(1988). 119-121.
 • Tóth Pál Péter: Egy kelet-európai európai. = Könyvvilág. 1987. 5. sz.
 • Vajda Gábor: Alkotó ismeretterjesztés. = Híd (Újvidék). (1990). 7-8:847-853.
 • Vekerdi László: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések:(Tűnődések Gáll Ernő könyvéről). = Forrás. 19(1987). 11:78-84.
Tartalomjegyzék 
 • 1. Írástudók az etnikumok világában. 7--34.
 • 2. Ébresztők ébresztése. 35--59.
 • 3. A Horea-felkelés és az értelmiség. 60--69. Lásd még 464.
 • 4. A nemzeti egység eszméje Nicolae Bălcescunál. 70--77.
 • 5. A Supplex Libellustól a Memorandum-perig. 78--88. Lásd még 467.
 • 6. "Szabadon lebegő" vagy gyökereket eresztő értelmiség? 89--143.
 • 7. Tamási Áron és az erdélyi népi irányzat. 144--163. Lásd még 459-461.
 • 8. Ébresztők utódai. 164--185.
 • 9. Az újraolvasandó Otto Bauer. 189--211. Lásd még 441-442.
 • 10. Küldetés és szakszerűség. 212--246.
 • 11. Constantin Dobrogeanu-Gherea paradigmatikus életpályája. 247--262.
 • 12. Lukács György "megélt gondolkodása". 263--282. Lásd még 484/7.
 • 13. Értelmiségi és nemzeti-nemzetiségi elidegenedés. 285--328.
 • 14. A megismerés pászmáin a kelet-európai "nyomorúság" ellen. 329--356.

497. A folklorizmus-vita és háttere [Néphagyományok új környezetben. -- Buk.: Kriterion, 1987.]. =Utunk. 42(1987). 37(2028):2--3.

498. A kölcsönös jobb megismerés pászmáin a kelet-európai "nyomorúság" ellen. A Kritika szerkesztősége nevében tisztelettel köszöntjük a 70 éves Gáll Ernőt. =Kritika. (1987). 3:29--34.

499. A Mannok és a német kérdés. =Utunk. 42(1987). 18(2009):4.

500. Filosofia istoriei -- rediviva. < Újjáéledt történelemfilozófia > =Contemporanul. (1987). 39(2132):6--7.

501. Fin de siècle -- ieri şi azi. < Századvég tegnap és ma > =Contemporanul. (1987). 45(2138):7.

502. În pragul unui nou ev. < Század- és ezredforduló küszöbén > =Contemporanul. (1987). 48(2141):10.

503. Musil és Krleža. =Utunk. 42(1987). 8(1999):3--5.

504. Október vonzásában. =Igaz Szó. 35(1987). 11:449--452.

505. Párizs fényei és árnyai. =A Hét. 18(1987). 19:11--12.

506. Rousseau, Herder şi mişcările naţionale din Europa de răsărit. < Rousseau és Herder valamint a kelet-európai nemzeti mozgalmak > =Contemporanul. (1987). 31:7.

507. Szemben a történelemmel. =A Hét. 18(1987). 42:9,12.

508. Timotei Cipariu és a román nyelvi-nemzeti mozgalom. =Igaz Szó. 35(1987). 8:166--173.

509. Újratalálkozás az Era Nouaval. =A Hét. 18(1987). 48:11.

782. Búcsú Szegő Júliától: [elhangzott Kolozsváron, a végtisztességtevők gyülekezete előtt. Kéziratban].

858. Ágoston Vilmos: Gáll Ernő hetvenéves. =Magyar Nemzet. 1987. ápr. 4.

859. Cosman, Constantin: Gáll Ernő la 70 de ani: consecvenţa în iubirea de înţelepciune: creativitatea ca fidelitate. < Cosman, Constantin: Gáll Ernő 70 éves: következetesség a bölcsesség szeretetében: az alkotőerő mint hűség > =România literară. 20(1987) ápr 3

860. E. Fehér Pál: Nemzetiség és erkölcs: képzelt interjú Gáll Ernővel 70. születésnapján. =Népszabadság. 45(1987). 80:7.

861. Lászlóffy Aladár: A tudás tudósa. =Utunk. 42(1987). 15:4.

862. Lipcsey Ildikó: Gáll Ernő meghívása a keskeny útra. =Tiszatáj. (1987). 1--2:132--141.

863. Mihu, Achim: Calea ideilor: Gáll Ernő la 70 de ani. < Achim Mihu: Az eszmék útján: Gáll Ernő 70 éves > =Tribuna. (1987). 15:6.

864. Nélkülözhetetlen remény -- szükséges méltóság [Szerkesztőségi köszöntő Gáll Ernő 70. születésnapjára]. =Brassói Lapok. (1987). 16:5.

865. Páskándi Géza: Egy terminológia hősiességéről: Gáll Ernő 70 éves. =Kortárs. (1987). 11:118--122.

866. Rostás Zoltán: Az újragondolás erkölcse [születésnapi köszöntő]. =A Hét. 18(1987). 14:10.

867. Rostás Zoltán: Gáll Ernő la 70 de ani: consecvenţa în iubirea de inţelepciune: exemplu de tărie morală. < Rostás Zoltán: Gáll Ernő 70 éves: következetesség a bölcsesség szeretetében: erkölcsi példakép > =România literară. 20(1987) ápr 3

868. Székely András Bertalan: A társadalomkutató felelőssége: Gáll Ernő hetvenéves. =Élet és Tudomány. (1987). 14:438--439.

869. Szesztay András: A 70 éves Gáll Ernő köszöntése. =Reformátusok lapja. 1987, ápr. 19, p. 4.

870. Zöldi László: A sajátosság méltósága: Gáll Ernő hetvenedik születésnapjára. =Élet és Irodalom. 1987, ápr. 3, p. 6.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék