gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1994: 36 tétel lapozás: 1-30 | 31-36

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


15. A nacionalizmus színeváltozásai. -- Nagyvárad: Literátor könyvkiadó, 1994. -- 215.

633. A nacionalizmus színeváltozásai. -- Nagyvárad: Literator Könyvkiadó, 1994. -- 215.

Ismertetések 
 • Bakk Miklós: A sérült univerzalizmusról. = A Hét. 25(1994). 37:5.
 • Balogh Edgár: A nacionalizmus kétfélesége. = Romániai Magyar Szó. 1994. szept. 10-11. p. 1,7.
 • Cs. Gyímesi Éva: Lelki környezetvédelem. = Korunk. 3/6(1995). 8:56-60. L. még:Cs.Gyímesi Éva:Colloquium Transsylvanicum értelmiségi önreflexiók. - Marosvásárhely:Mentor Kiadó, 1998. - 83-91.
 • Csapody Miklós: "...van a magyarok közt rendes ember is...". = Heti Magyarország.(1994). aug. 25. [Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság 1994. aug. 24-i műsorában].
 • Csapody Miklós: Janus-arcképvázlat. In:Csapody Miklós:Értelem és remény:vasárnapi jegyzetek 1993-1998. - Bp., Grafika rt., 1998. - 65-66.
 • Csepeli György: Nemzet és társadalomtudomány Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Népszabadság. Könyvszemle. 2(1995). 2:2.
 • Darvay Nagy Adrienne: Nagyváradi könyvüzenet. = Könyvvilág. 39(1994). szept.
 • Deréki Pál [Bécs]: Remény és reménytelenség:Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Látó. 6(1995). 2:92-95.
 • E. Fehér Pál: A démon uralma ellen:Gáll Ernő új könyve:A nacionalizmus színeváltozásai. = Népszabadság. 52(1994). 189:11.
 • Germán József [Izrael]: Az antiszemitizmus és a nacionalizmus démona ellen. = Új Kelet. 1995. ápr. 7.
 • Herédi Gusztáv: Erdélyi politikai iskola avagy gondolatok Gáll Ernő A nacionalizmus színeváltozásai című könyvéről. = Romániai Magyar Szó. (1995). jún. 24-24.
 • Ioanid, Ileana: "Schimbarea la faţă a naţionalismului". < "A nacionalizmus színeváltozása" > = Societate & Cultură. (1994). 5:49-51.
 • Jakab Gábor: Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Keresztény Szó. 6(1995). 7:21-22.
 • Lászlóffy Aladár: Sziszifusz optimizmusa. = Tiszatáj. (1995). 1:6-8.
 • Lászóffy Aladár: Sziszifusz optimizmusa. = Helikon. 5 (1994). 22(178):2-3.
 • Lengyel András: A "démon" és értelmezője:Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Forrás. 27(1995). 9:89-92.
 • Nagy György: Erudíció és értelmiségi felelősségtudat:Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Erdélyi Múzeum. 57(1995). 1-2:158-160.
 • Tóth Sándor: Gáll Ernő:A nacionalizmus színeváltozásai. = Regio:kisebbségi szemle. (1995). 1-2:234-236.
Tartalomjegyzék 
 • 1. A démon és értelmezői. 9--26.
 • 2. Rousseau és Herder hatása térségünk nemzeteinek ébredésére. 27--44.
 • 3. Jászi és Bibó: a dunai nacionalizmusok bírálói. 45--72. Lásd még 546, 629
 • 4. Nemzettudattól a nacionalizmusig. 73--96. Lásd még 551.
 • 5. A XXI. század küszöbén. 99--115.
 • 6. A "szétrobbant birodalom"-tól a "nemzetek dicsőségé"-ig. 116--127. Lásd még 695-696
 • 7. Jogszerűség és nemzeti elfogultság. 128--134. Lásd még 302-623.
 • 8. Pártállami nacionalizmus. 135--160. Lásd még 624-625.
 • 9. Emil Cioran és a magyarok. 161--170. Lásd még 539, 542, 694.
 • 10. "Genetikus gyűlölködés"? 171--181. Lásd még 613-614.
 • 11. Antiszemitizmus -- zsidók nélkül. 182--193. Lásd még 604, 616-617.
 • 12. Posztmodern (?) távlatok. 194--204. Lásd még 626-627.

634. A "transzilvanológia" régi-új műhelye. =A Hét. 25(1994). 13:3.

635. A Csipkerózsika-vita és utórezgései. =Forrás. 26(1994). 7:53--63. Lásd még 636-637, 665/10.

636. A Csipkerózsika-vita és utórezgései. [1]. =Helikon. 5(1994). 14(170):1--3. Lásd még 635, 665/10.

637. A Csipkerózsika-vita és utórezgései. [2]. =Helikon. 5(1994). 15(171):2--4. Lásd még 635, 665/10.

638. A ráció nyomában. =A Hét. 25(1994). 23:11--12.

639. A romániai magyar társadalomkutatás mai helyzetéről: Kerekasztal-beszélgetés: [Résztvevők Vetési László, Kolumbán Gábor, Bodó Julianna, Birtók József, Mátéffy Csaba, Bíró A. Zoltán, Gáll Ernő, Magyari Nándor László, Rostás Zoltán]. =Hitel. erdélyi szemle. 1(1994). 1:14--15.

640. A szoborháború és háttere. =Beszélő. (1994). jún. 30. p. 19.

641. A Valóság és a Korunk. =Valóság. (1994). 3:78--86. Lásd még 642-643.

642. A Valóság és a Korunk. 1. =A Hét. 25(1994). 18:5--6. Lásd még 641.

643. A Valóság és a Korunk. 2. =A Hét. 25(1994). 19:5. Lásd még 641.

644. Az Ilia-effektus Erdély felől nézve. =Forrás. 26(1994). 9:40--41.

645. Csőgör Lajos évtizedei [Jegyzet]. =Helikon. 5(1994). 5(161):2.

646. Democraţia şi relaţiile interetnice. < A demokrácia és az interetnikus kapcsolatok > =Societate & Cultură. (1994). 6:23--25.

647. Előszó. In: Gabel, Joseph: Jobboldali és baloldal zsidóellenesség: Vitairat: fordította és az előszót írta Gáll Ernő. -- Bp.: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995. -- 9--17. Lásd még 833.

648. Értékalkotó fájdalom? =Erdélyi Napló. (1994).:12.

649. Felelősség a jövő iránt. =A Hét. 25(1994). 42:11--12.

650. Itt és most -- a Vajdaságban. =A Hét. 25(1994). 36:3--4.

651. Kacsó Sándor tanúságtétele. =A Hét. 25(1994). 8:3--4.

652. Közép-Európa tragédiái. =Látó. 5(1994). 10:50--60. Lásd még 770

653. La Transsylvanie, une societé pluriculturelle. In: Les sociétés pluriculturelles: Table Ronde, XIVe Congrès de l'AISLF, Lyon (France) 6-10 juillet 1992 "Les nouveaux mondes et l'Europe" / sous la dir. Gabriel Gosselin, Henri Ossebi. < Erdély, egy többkultúrájú társadalom. In: Többkultúrájú társadalmak, kerekasztal; XIV. AISLF[? Association Internationale des Sociologues de Langue Française]-kongresszus, Lyon (Franciaország, 1992. július 6--10. Európa és az új világok, szerk. Gabriel Gosselin, Henri Ossebi) > -- Paris: Éditions L'Hartmattan, 1994. -- 71--78.

654. Marx -- a "marxizmus" után. =A Hét. 25(1994). 47:11--12.

655. Nacionalizmus az ezredfordulón: a nemzetelméleti megközelítés termékenysége. =A Hét. 25(1994). 1:5.

656. Rendnélküli régiónk -- a "párizsi torony"-ból. =A Hét. 25(1994). 45:11--12.

657. Sikertelen kompromisszumkeresés [K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss Ursprüge und Gestalten des früheren Trassilvanismus 1918--1928. < Kompromisszumkeresés: a korai transzilvanizmus gyökerei és megjelenési formái 1918--1928 > Verlag Ungarisches Institut, München, 1993]. =Buksz. (1994). Tél. p. 446--450. Lásd még 658.

658. Sikertelen magyar-román kompromisszumkeresés: K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss: Ursprünge und Gestalten des früheren Transilvanismus 1918--1928. < Kompromisszumkeresés: a korai transzilvanizmus gyökerei és megjelenési formái 1918--1928 > =Erdélyi Múzeum. 56(1994). 3--4:111--114. Lásd még: 657.

659. Találkozások az egzisztencializmussal. 1. =A Hét. 25(1994). 25:11--12. Lásd még 665/6.

660. Találkozások az egzisztencializmussal. 2. =A Hét. 25(1994). 26:11. Lásd még 665/6.

661. Találkozások az egzisztencializmussal. 3. =A Hét. 25(1994). 27:11. Lásd még 665/6.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék