gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1979: 25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


10. Pandora visszatérése: a reményről és a méltóságról. -- Buk.: Kriterion, 1979. -- 343.

389. Pandora visszatérése: a reményről és a méltóságról. -- Buk.: Kriterion, 1979. -- 3.

Ismertetések 
 • Angi István: Remény és/vagy méltóság. = Utunk. 35(1980). 39(1665):1-3.
 • Angi Isván: Remény és/vagy méltóság. = Utunk. 35(1980). 40(1666):1,3.
 • Bálintfi Ottó: A feltételes mód erkölcse és filozófiája. = A Hét. 11(1980). 32:9-11.
 • Bartis Ferenc: Pandora visszatérése. = Szabad Szó (Temesvár). 37(1980). 10831:2.
 • Bernád Ágoston: A hiteles lét könyve. = Brassói Lapok. 12(1980). 34(927):5.
 • Dési Ábel: A remény méltósága. = 7 Nap (Szabadka). (1980):14.
 • E. Fehér Pál: Nota bene [január 11. péntek]. = Élet és Irodalom. 24 (1980). 3:6.
 • Egyed Péter: A remény és méltóság mint értelmi parancs. = Ifjúmunkás. 24(1980). 11:5.
 • Ódor László: Tiszta beszéd az önismeretről. = Forrás. 13 (1981). 8:88-90.
 • Pomogáts Béla: Műhely Kolozsváron. = Valóság. (1980). 12:98-102.
 • Robotos Imre: Remény és méltóság. = Fáklya. 35(1980). 34:3.
 • Szász János: Cél és minőség. = Előre. 34 (1980). 10006:2.
 • Sztranyiczki Gábor: A rejtőzködő ember. = Korunk. 39(1980). 5:348-352.
 • Vekerdi László: Gáll Ernő:Pandora visszatérése. = Tiszatáj. (1980). 11:84-88.
Tartalomjegyzék 
 • 1. A remény: hitregétől a filozófiáig. 5--34.
 • 2. Remény fűtötte hon-vágy. 35--51.
 • 3. Az utópikus tudat és erdélyi változatai. 51--76.
 • 4. Szociológia és utópia. 77--101.
 • 5. Ideológia és utópia. 102--115.
 • 6. A figyelmeztető ellenutópia. 116--125.
 • 7. "Próféták" vagy szakemberek? 126--148.
 • 8. Reményen túli remény. 149--178. Lásd még 403
 • 9. Kierkegaard és Tavaszy. 179--189. Lásd még 319
 • 10. Pico della Mirandola hányatott sorsú hagyatéka. 190--213. Lásd még 447/1, 572
 • 11. Emberhez méltó életcél és életminőség. 214--249.
 • 12. "Melléktermék" vagy pótolhatatlan érték? 250--267.
 • 13. A sajátosság méltósága és ami mögötte van. 268--294. Lásd még 447/3
 • 14. A "felemelt fő" dramaturgiája és filozófiája. 295--313. Lásd még 359, 380, 447/4.
 • 15. A méltóság követelménye a "barátság ethoszá"-ban. 314--324. Lásd még 447/5
 • 16. Nélkülözhetetlen remény -- szükséges méltóság. 325--328. Lásd még 399-401

390. A szolgálat pátosza: gondolatok a könyvtárban. [Balogh Edgár: Szolgálatban. Szemle.]. =Korunk. 38(1979). 5:408--411.

391. A tudomány újabb nyomasztó felelősségei. =Korunk. 38(1979). 10:753--759. Lásd még 424/3, 447/7

392. A valóság vonzásában. ["Korunk-délelőtt": Változó valóság c. kötet Dávid Gyula, Imreh István szerkesztésében]. =Korunk. 38(1979). 6:437--439.

393. Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében. [Könyvismertetés]. =Korunk. 38(1979). 4:307.

394. Bírálat és eszmény a társadalmi jellemben. =A Hét. 10(1979). 38:8.

395. Braun Róbert ébresztése. =Művelődés. 32(1979). 1:38--39.

396. Bűn és bűnhődés [Deák Tamás: Don Juan]. =Korunk. 38(1979). 7--8:568--571.

397. "Bűnvalló" irodalom: pro és kontra. =Korunk. 38(1979). 12:913--920. Lásd még 424/13, 447/8, 752

398. Constantin Stroe: Etica lui Dimitrie Gusti [Könyvismertetés]. < Constantin Stroe: Dimitrie Gusti etikája > =Korunk. 38(1979). 3:222--223.

399. Nélkülözhetetlen remény. [1]. =A Hét. 10(1979). 10:4. Lásd még 389/16

400. Nélkülözhetetlen remény. [2]. =A Hét. 10(1979). 11:4. Lásd még 389/16

401. Nélkülözhetetlen remény. [3]. =A Hét. 10(1979). 12:4. Lásd még 389/16

402. Németh László, Szekfű Gyula és Bibó István. =Korunk. 38(1979). 11:856--857.

403. Reményen túli remény. =Korunk. 38(1979). 4:237--249. Lásd még 389/8

404. Társaink között, öntudatunk fényénél. In: Mi lehet, mi lesz a gyermekem: A Hét Évkönyve 1979: az évkönyv felelős szerkesztője Horváth Andor -- Buk.: A Hét, 1979. -- 18--26.

803. Erdélyi Lajos: Az íróasztalnál Gáll Ernő. Új Élet. (1979). 3:21.

804. Marosi Ildikó: Felelősségteljes, jobbító cselekvés: beszélgetés Gáll Ernővel. =A Hét. 10(1979). 24:3.

805. Tánczos Gábor: A nemzetiségkutatás erkölcse: budapesti beszélgetés Gáll Ernővel. =Új Tükör. 1979. nov. 11. p. 23.

806. Tánczos Gábor: A nemzetiségkutatás erkölcse: budapesti beszélgetés Gáll Ernővel. In: Tánczos Gábor emlékkönyv. /szerk. Ember Mária, Hegedűs B. András. -- Bp.: 1956-os Intézet, 1997. 108--110.

844. Activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj-Napoca 1974--1978: bibliografie selectivă: Filozofie, Socialism ştiinţific. < A kolozsvári egyetem tudományos tevékenysége, 1974--1978: válogatott könyvészet: Filozófia, Tudományos szocializmus > -- Cluj-Napoca: Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca: Bibl. Centrală Univ., 1979. 12--15.

845. E. Fehér Pál: Nota bene: Gáll Ernő A tudomány újabb nyomasztó felelősségeiről... =Élet és Irodalom. 1979. dec. 8. p. 6.

846. Gréda József: Elkésett, szomorú üzenet. [Gáll Ernő: Töprengések az Ettersbergről. c. munkája kapcsán]. =Új Kelet. (1980). 9758:6. Lásd még 419-420, 424/17, 447/21.

847. Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz: a marxista filozófia Magyarországon. -- München: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) kiadása, 1979. -- 397--399.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék