gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1972: 25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6. A humanizmus viszontagságai. -- Buk.: Politikai könyvkiadó, 1972. -- 363.

251. A humanizmus viszontagságai. -- Buk.: Politikai könyvkiadó, 1972. -- 363.

Ismertetések 
 • Aniszi Kálmán: A prométheuszi motívum jegyében. = Fáklya. 27(1972). 197:3
 • Becsky Andor: Prométheusz viszontagságai. = Élet és Irodalom. 17(1973). 28:10
 • Dankanits Ádám: A humanizmus viszontagságai:= Tanügyi Újság. (1972):7.
 • Gondos Ernő: Tudomány a Korunk körül:Gáll Ernő:A humanizmus:Korunk Évkönyv 1973. = Kortárs. (1973). 8:1349-1351.
 • Jánosi János: A prométheuszi eszmény. = Előre. 26 (1972). 7769:4.
 • Nagy Benedek: A humanizmus éltető melegéről. = Hargita. 5(1972). 190(1387):2.
 • Péli Elemér: Prométheusz életrajza. = Bihari Napló. 1972. júl. p. 8.
 • Rácz Győző: A humanizmus viszontagságai. = A Hét. 4(1973). 3:1,16.
 • Rácz Győző: A humanizmus viszontagságai. In:Rácz Győző:A lírától a metafizikáig:esszék, tanulmányok, kritikák. - Buk.:Kriterion, 1976. - 130-139.
 • Spielmann József: A humanizmus viszontagságai. = Igaz Szó. 21(1973). 1:143-146.
 • Szigethy Gábor: A humanizmus értelme és sorsa. = Népszabadság. 31(1973). 116:7.
 • Tamás Gáspár Miklós: A jóság imperatívusza. = Utunk. 27(1972). 39(1248):2,4.
 • Tompa Barna: Az emberi méltóságért. = Megyei Tükör. 5(1972). 2:7.
Tartalomjegyzék 
 • 1. A tűzhozó titán üzenete. 7--32.
 • 2. Reneszánsz emberkép. 33--58.
 • 3. A felvilágosodás humanizmusa. 59--100.
 • 4. Modern Prométheusz. 101--127.
 • 5. Homo faber. 131--180.
 • 6. Homo conformans. 181--213. Lásd még 181, 217/6
 • 7. Homo moralis. 214--234.
 • 8. Homo humanus. 235--258. Lásd még 204-205, 217/7
 • 9. Sziszüphosz vagy Prométheusz? 261--287.
 • 10. A "kisebbségi humánum". 288--301. Lásd még 354/16
 • 11. Humanizmusok dialógusa. 302--338.
 • 12. Eszmény és valóság. 339--350.

252. A dolgozó nép testvéri egysége a nemzeti kérdés megoldásának történelmi jelentőségű eredménye. =Előre. 26(1972). 7570:2.

253. A jövőkutatás nemzetiségi vonatkozásai. =Korunk. 31(1972). 8:1112--1119.

254. A romániaiság szociológiai alapvetése. =Korunk. 31(1972). 1:45--48.

255. Ahogy én látom [ma az egykori illegális KISZ-t]. =Ifjúmunkás. 16(1972). 9:2--3.

256. Az "erdélyi lélek" -- mítosz és valóság. 1. =Utunk. 27(1972). 30(1239):4--5. Lásd még 293/2, 354/2

257. Az "erdélyi lélek" -- mítosz és valóság. 2. =Utunk. 27(1972). 31(1240):1--3. Lásd még 293/2, 354/2

Ismertetések 
 • Gálfalvi Zsolt: A testvériség szolgálatában. = A Hét. 3(1972). 32:6.

258. Cercetarea satelor cu populaţie mixtă. < A vegyes lakosságú falvak kutatása > =Viitorul social. 1(1972). 3:790--794.

259. Korszerű elkötelezettség. =Korunk. 31(1972). 2:186--193.

260. Műszaki értelmiség és anyanyelvű művelődés. =Korunk. 31(1972). 6:811--817.

261. Nemzeti mozgalmak, történettudomány és értelmiség. =Utunk. 27(1972). 17(1226):1,6--7.

262. Nemzeti mozgalmak, történettudomány és értelmiség. =Világosság. (1972). 8--9:563--568.

263. Román nemzeti törekvések a századfordulón. =Utunk. 27(1972). 46(1255):1--3.

264. Szocialista humanizmus szocialista irodalom: beszélgetés az Utunk szerkesztőségében 1972 április 14-én. =Utunk. 27(1972). 18(1227):6--8. Társszerzők: Bálint Tibor, Bretter György, Lászlóffy Aladár, Marosi Péter, Rácz Győző.

265. Társadalomtudósok között Amerikában. =A Hét. 3(1972). 44:1,17.

266. Unitatea şi frăţia oamenilor muncii -- rezultat istoric al soluţionării marxist-leniniste a problemei naţionale. < A dolgozók egysége és testvérisége -- a nemzetiségi kérdés marxista-leninista megoldásának történelmi eredménye > =Scânteia. 41(1972). 9074:2.

267. Valóban, erről van szó... [Méliusz József: Az illúziók kávéháza]. =Korunk. 31(1972). 4:507--512.

785. A barátság húrjain: kérdez Beke György: válaszol Gáll Ernő. =Előre. 25(1972). 7661:3--4.

786. Dankanits Ádám: Az új Korunk tizenöt éve: a "két Korunkról", a rétegeződött értelmiségről, a lelki provincializmusról: beszélgetés Gáll Ernővel. =A Hét. 3(1972). 1:4.

787. Gáll Ernő. In: Beke György. Tolmács nélkül: interjú 56 íróval a magyar--román irodalmi kapcsolatokról. -- Buk.: Kriterion, 1972. -- 283--289.

788. Gáll Ernő: A humanizmus viszontagságai: [beszélgetés a szerzővel]: lejegyezte: Aniszi Kálmán. =Igazság. (1972).

789. Kenéz Ferenc: Munkásság, politika, műveltség: beszélgetés Gáll Ernővel, a Korunk főszerkesztőjével. =Munkásélet. 16(1972). szept. 15. p. 4.

790. Kovács Erzsébet: Merre halad a jövőtudomány?: válaszol Gáll Ernő egyetemi tanár. =Előre. 25(1972). 7730:4.

791. Rostás Zoltán: Un viu contact cu grupa de studenţi: dialog cu profesor doctor Gáll Ernő, membru al Prezidiului Academiei de Ştiinţe Sociale. < Rostás Zoltán: Élő kapcsolat a diákcsoporttal: beszélgetés dr. Gáll Ernő professzorral, a Társadalomtudományi Akadémia elnökségének tagjával > =Viaţa Studenţească. (1972).

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék