gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  1981: 16 tétel lapozás: 1-16

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


11. Az erkölcs dilemmái: esszék, tanulmányok. -- Kolozsvár-Napoca: Dacia, 1981. -- 264.

424. Az erkölcs dilemmái: esszék, tanulmányok. -- Kolozsvár-Napoca: Dacia, 1981. -- 264.

Ismertetések 
 • Bernád Ágoston: Az új erkölcs:szabadság és felelősség. 1. = A Hét. 13(1982). 26:9-10.
 • Bernád Ágoston: Az új erkölcs:szabadság és felelősség. 2. = A Hét. 13(1982). 27:5.
 • Csapody Miklós: Gáll Ernő:Az erkölcs dilemmái. = Hungarológiai értesítő. 5(1983). 3-4:51-52.
 • Rácz Győző: Pezsgődíj. = Utunk. 37(1982). 9:2-3.
 • Robotos Imre: Az erkölcs dilemmái. = Fáklya. 37(1982). 70:2.
 • Roth Endre: Imperatívuszok és dilemmák. = Utunk. 37(1982). 5(1735):3.
 • Szabó Attila: Kétségek és bizonyosságok. = A Hét. 13(1982). 10:10.
 • Szász János: Adalékok egy új erkölcstanhoz. = Előre. 36(1982). 10646:5.
 • Szegő Katalin: Rendhagyó recenzió. = Korunk. 41(1982). 5:360-363.
 • Váli József: Elmélet és állásfoglalás. = Hargita. 15(1982). 37(3800):3.
Tartalomjegyzék 
 • 1. Alkotó szabadság -- szabad alkotás. 9--21.
 • 2. A felelősség dicsérete. 22--38. Lásd még 447/6
 • 3. A tudomány újabb nyomasztó felelősségei. 39--51. Lásd még 391, 447/7
 • 4. Erkölcs és erkölcstan a változó időben. 52--83.
 • 5. Embermodell, erkölcsi eszmény és társadalmi jellem. 84--95.
 • 6. Hol keressük életünk értelmét? 96--104.
 • 7. Gramsci és Lukács etikája. 105--118.
 • 8. Dimitrie Gusti hagyatéka és az együttműködés erkölcse. 119--131. Lásd még 447/17
 • 9. A kelet-európai "tejtestvériség": adottság és vízió. 132--140.
 • 10. Az "itt" és "most" követelménye. 141--148.
 • 11. A szolgálat pátosza. 149--155. Lásd még 447/9
 • 12. Bűn és bűnhődés. 156--162.
 • 13. "Bűnvalló" irodalom: pro és kontra. 163--176. Lásd még 397, 447/8, 752
 • 14. Nemzedéktől nemzedékig. 177--194.
 • 15. A veszélyeztetett erkölcsi integritás (Homo duplex). 195--203.
 • 16. Az "itt és mást" ethosza. 204--218. Lásd még 406-407,
 • 17. Töprengések az Ettersbergről. 219--232. Lásd még 419-420, 447/21, 846
 • 18. Nehéz örökség. 233--253. Lásd még 447/20

425. Az Apáczai-modell vonzásában. =Korunk. 40 (1981). 3:181--184. Lásd még 447/13.

426. Az élet jogán. =Korunk. 40(1981). 12:889--890.

427. Egy nemzetiségi irodalom önvizsgálata [a csehszlovákiai magyar irodalomról a pozsonyi Irodalmi Szemle 1981. 4--5 száma]. =Korunk. 40(1981) 11:882--884.

428. Egy új rovat margójára [Kezesség]. =Korunk. 40 (1981). 2:122--125.

429. Felnőttoktatás és értelmiségi funkciók. =Művelődés. 34 (1981). 8--9:11--12.

430. Gramsci i Lukać. < Gramsci és Lukács > =Rukovet. (Subotica). 54/27 (1981). 1:47--60.

431. Kortársként. In: Korunk Évkönyv 1981: két évtizedes hagyományainkból: szerk. Ritoók János. -- Kolozsvár-Napoca: =Korunk. 1981. -- 7--18.

432. Meditációk -- hazaérkezés után. 1. =A Hét. 12 (1981).49:12

433. Meditációk -- hazaérkezés után. 2: Az ész tanácsa. =A Hét. 12(1981). 50:12.

434. Mikó Imre -- a "nemzetiségi jogász". In: Mikó Imre. Változatok egy témára: tanulmányok: Gáll Ernő bevezető tanulmányával. -- Buk.: Kriterion, 1981. 5--24. Lásd még 447/18.

435. Szabálytalan köszöntő [Balogh Edgár 75. születésnapjára]. =Utunk. 36 (1981). 36 (1714):2.

780. Búcsú Ritoók Jánostól. =Korunk. 40(1981). 6:475--476.

810. Nagy Judit: Nemzetiségi önismeret, nemzetiségi etika: kolozsvári beszélgetés Gáll Ernővel. =Irodalmi Szemle. (1981). 8:716--723.

848. Ki kicsoda?: életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. -- 4., átdolgozott és bővített kiadás. -- Bp.: Kossuth Könyvkiadó, 1981. -- 222.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék